Träningsfilosofi

Anpassad träning.

Varje häst är unik och träningen ska anpassas med hänsyn till den enskilda individens kapacitet och utvecklingsnivå. Mikko har lång erfarenhet av att träna hästar och har genom åren använt sig av bl.a. pulsmätare och mjölksyretester för att optimera träningen.

Hållbar träning.

Hästar lever länge och har både psykiska och fysiska behov som behöver tillgodoses för att de ska må bra. Träningen ska gynna alla dessa aspekter, så att de behåller vitalitet under hela sin långa karriär.

Till kontaktfomulär»