Träningsfilosofi

Anpassad träning.

Varje häst är unik och träningen ska anpassas med hänsyn till den enskilda individens kapacitet och utvecklingsnivå. Mikko har lång erfarenhet av att träna hästar och har genom åren använt sig av bl.a. pulsmätare och mjölksyretester för att optimera träningen. I dagsläget har Mikko omkring 10 hästar i träning, vilket gör det möjligt att följa varje hästs framsteg i utvecklingen mot att nå sin fulla potential som tävlingshästar.

hållbar häst.

Vi tränar för att hästen ska hålla sig frisk både psykiskt och fysiskt på längre sikt.

Till kontaktfomulär»

Advertisements